Informacja – Zawiadomienie

Sztutowo dnia 23.02.2009
Informacja – Zawiadomienie
O wynikach pisemnego przetargu ofertowego na 3 - letnią dzierżawę parkingu przy Muzeum Stutthof w Sztutowie

Muzeum Stutthof w Sztutowie, informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia pisemnego ofertowego przetargu na 3 - letnią dzierżawę, w okresach od 01 maja do 30 września parkingu przy Muzeum Stutthof w Sztutowie ul. Muzealna 6, wygrała oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Usługowe „PAT” Patryk Wdowicz
ul. Gabriela Narutowicza 2A/11
82-200 Malbork.
Cena za 1 miesiąc dzierżawy wynosi 12.000,00 netto.
(słownie: dwanaście tysięcy zł.)

Zastępca Dyrektora Muzeum
Piotr Piechnik

Powrót