Ogłoszenia i przetargi


Aktualności: (do prawidłowego odczytania plików niezbędny jest program Acrobat Reader lub inny umożliwiający otwieranie plików w formacie pdf Portable Document Format)

31.05.2019r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zamówienia pn. Wydruk oraz dostawa publikacji

22.05.2019r.Zaproszenie do złożenia oferty pn. Wydruk oraz dostawa publikacji
Wzór oferty.

31.08.2018r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont korytarza i pomieszczeń WC w budynku byłej komendantury

14.08.2018r.Zaproszenie do złożenia oferty - Remont korytarza i pomieszczeń WC w budynku byłej komendantury

26.03.2018r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowania o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro . W związku z zaproszeniem do złożenia oferty dla zadanie pod nazwą:„ Przygotowanie koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalo - użytkowego budowy biura obsługi zwiedzających na terenie Muzeum Stutthof”

28.02.2018r. Zaproszenie do złożenia /propozycji cenowej/,oferty/ dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro pn:"Przygotowanie koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego budowy biura obsługi zwiedzających na terenie Muzeum Stutthof.
PROJEKT WYSTAWIENNICZY „NOWA WYSTAWA GŁÓWNA W MUZEUM STUTTHOF W SZTUTOWIE”

04.12.2017r. Informacja z sesji otwarcia ofert z pisemnego przetargu na sprzedaż składników majątkowych.

16.11.2017r. Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku trwałego w trybie przetargu publicznego.

31.05.2017r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Roboty budowlane w budynku poobozowym gospodarczym byłych stajni"

19.05.2017r. Informacja z sesji otwarcia ofert
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

27.04.2017r. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane (Sztutowo: „Roboty budowlane w budynku poobozowym gospodarczym byłych stajni)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do specyfikacji

20.04.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

30.03.2017 Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane ( Sztutowo: „Roboty budowlane w budynku poobozowym gospodarczym byłych stajni” )
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

16.03.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert z przetargu na sprzedaż składników majątkowych

02.03.2017 II Ogłoszenie na sprzedaż składników majątku trwałego

24.02.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert z przetargu na sprzedaż składników majątkowych

09.02.2017 Ogłoszenie na sprzedaż składników majątku trwałego

06.05.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.04.2015 Informacja z sesji otwarcia ofert

24.04.2015 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3

24.04.2015 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

22.04.2015 Wyjaśnienie treści SIWZ

14.04.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (Sztutowo:„Rewitalizacja byłego ogrodnictwa obozowego w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Roboty budowlane przy obiektach szklarniowych byłego obozu KL Stutthof - dostosowanie do funkcji edukacyjno-wystawienniczych. Roboty budowlane hal [B] i [C] - II ETAP zgodnie z projektem budowlanym zamiennym).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (5,2MB)
Załacznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (64,1 MB)
Załaczniki nr 2-12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (0,14MB)

30.06.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

26.06.2014 Informacja z sesji otwarcia ofert. Nazwa zadania: „Prace budowlane przy obiektach dozorowych byłego obozu KL Stutthof (rekonstrukcja ogrodzenia)".

11.06.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (Sztutowo:„Prace budowlane przy obiektach dozorowych byłego obozu KL Stutthof (rekonstrukcja ogrodzenia)).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załaczniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

10.06.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

09.06.2014 Informacja z sesji otwarcia ofert. Nazwa zadania: „Prace budowlane przy obiektach dozorowych byłego obozu KL Stutthof (rekonstrukcja ogrodzenia)".

23.05.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (Sztutowo:„Prace budowlane przy obiektach dozorowych byłego obozu KL Stutthof (rekonstrukcja ogrodzenia)).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załaczniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

25.03.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.03.2014 Informacja z otwarcia ofert

27.02.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załaczniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

16.10.2013 Informacja Zawiadomienie

27.09.2013 Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika ogrodniczego Zdjęcia

28.02.2013 Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu marki Mercedes Benz 508D.

08.02.2013 Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego.

23.01.2013 Zawiadomienie o wynikach przetargu.
09.01.2013 Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego.
Wzór umowy
Wzór oferty
Dokumentacja fotograficzna

28.12.2012 Zawiadomienie o wynikach przetargu.
Informacja z sesji otwarcia ofert

14.12.2012 Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego.
Oświadczenie oferenta.

Archiwum:
20.11.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

15.11.2012 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

14.11.2012 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

12.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA
Sztutowo: Zakup samochodu służbowego 9 - osobowego, z możliwością przewozu towarów dla Muzeum Stutthof w Sztutowie
Numer ogłoszenia: 443812 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 14 do SIWZ
03.07.2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Roboty budowlane w poobozowym budynku gospodarczym (byłe garaże) w Muzeum Stutthof - wymiana części dachu i stropu

15.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Sztutowo: Roboty budowlane w poobozowym budynku gospodarczym (byłe garaże) w Muzeum Stutthof - wymiana części dachu i stropu
Numer ogłoszenia: 203504 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załączniki do SIWZ (19,041,138 bajtów)
27.04.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.04.2012 Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z jednoczesnym przedłużeniem terminu składania ofert (II)
zalacznik_2D_SIWZ_zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

06.04.2012 Wyjaśnienie treści SIWZ część IV strona 1 strona 2

04.04.2012 Wyjaśnienie treści SIWZ część III

30.03.2012 Wyjaśnienie treści SIWZ część II

29.03.2012 Wyjaśnienie treści SIWZ

29.03.2012 Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z jednoczesnym przedłużeniem terminu składania ofert
Załącznik 2A do SIWZ
Załącznik 2C do SIWZ
Załącznik 13 do SIWZ

28.03.2012 Zawiadomienie o wynikach przetargu ofertowego na sezonową dzierżawę parkingu

26.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Sztutowo: Roboty budowlane w budynku byłej komendantury - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Numer ogłoszenia: 92612 - 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Załączniki do SIWZ (26,610,567 bajtów)

14.03.2012 Przetarg ofertowy na sezonową dzierżawę parkingu
Umowa
Oświadczenie

04.07.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.07.2011 Zawiadomienie o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
16.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Sztutowo: Prace budowlane - przy obiektach dozorowych byłego obozu - rekonstrukcja 3 wież wartowniczych, zlokalizowanych na terenie byłego obozu KL Stutthof w Sztutowie, przy ul. Muzealnej 6.
Numer ogłoszenia: 161242 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do pobrania - plik archiwum zip; rozmiar 96 531 858 bajtów, wszystkie załączniki)
28.03.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17.03.2011 Wyjaśnienie do SIWZ II
14.03.2011 Wyjaśnienie do SIWZ
08.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: DRK-2111-1/11.
Nazwa zadania: Prace budowlane – skrzydło północne i południowe – dach budynku byłej komendantury oraz izolacje ścian fundamentowych, zlokalizowanego na terenie byłego obozu KL Stutthof w Sztutowie, przy ul. Muzealnej 6 .


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do pobrania - plik archiwum zip; rozmiar 58277166 bajtów)

02.12.2010 Zgłoszenie oferty pracy - STRAŻNIK

24.11.2010 Muzeum Stutthof w Sztutowie zaprasza do składania ofert na kupno składnika majątku trwałego

11.06.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18.05.2010 Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu "Montaż systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Muzeum Stutthof w Sztutowie przy ul. Muzealnej 6. " cz III
Certyfikat zgodności EC Nr 1438_CPD_0028

18.05.2010 Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu "Montaż systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Muzeum Stutthof w Sztutowie przy ul. Muzealnej 6. " cz II

13.05.2010 Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu "Montaż systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Muzeum Stutthof w Sztutowie przy ul. Muzealnej 6. "

11.05.2010 Montaż systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Muzeum Stutthof w Sztutowie przy ul. Muzealnej 6.

19.04.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
26.03.2010 Remont dachu budynku komendantury - skrzydło wschodnie, zlokalizowanego na terenie byłego obozu KL Stutthof w Sztutowie, przy ul. Muzealnej 6.

Wyniki przetargu 23.02.2009r.
Przetarg ofertowy 26.01.2009r.