slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

"Historia a fabuła" Krzysztofa Steyera

Najnowszą publikacją wydaną przez Muzeum Stutthof jest praca Krzysztofa Steyera "II wojna światowa w polskim filmie. Historia a fabuła". Jej celem jest przypomnienie pewnych pozycji filmowych, przede wszystkim pod względem poruszanych tematów historycznych – choć nie tylko.

Ks. Wojciech Gajdus, "Nr 20998 opowiada"

Z inicjatywy Muzeum Stutthof, które współpracowało z Kurią Diecezjalną Toruńską oraz Wydawnictwem "Bernardinum", ukazało się nowe wydanie cennych faktograficznie wspomnień ks. Wojciecha Gajdusa pt. "Nr 20998 opowiada".

Album Reichsarbeitsdienst

W ostatnich dniach zbiory Muzeum Stutthof wzbogaciły się o album zawierający oryginalne fotografie przedstawiające, m.in. obóz Reichsarbeitsdienst (RAD; pol. Służba Pracy Rzeszy), zlokalizowany w miejscowości Stutthof podczas II wojny światowej.
Stanowi on bardzo ciekawy przyczynek do dokumentowania mało znanej historii jaka toczyła się w miejscowości Stutthof podczas gdy na jej obrzeżach funkcjonował niemiecki hitlerowski obóz koncentracyjny.

"Trauma we współczesnym wystawiennictwie"

Ukazała się najnowsza publikacja naukowa przygotowana z inicjatywy Muzeum Stutthof, zbiór studiów „"Obóz – Muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie". To plon konferencji "Stutthof 2.0. Pamięć, twórczość, ekspresja. Muzea i miejsca pamięci a wyzwania współczesności"

"Las bogów" Balysa Sruogi

Nakładem Muzeum Stutthof, po 48 latach od pierwszego wydania, wznowiono książkę "Las bogów" autorstwa litewskiego pisarza Balysa Sruogi. Wspomnienia wzbogacono o posłowie Andrzeja Kasperka pt. "Więzień honorowy nr 21319 – Balys Sruoga" oraz ilustracje, których autorką jest Agnieszka Wróbel, studentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, uczestniczka projektu "Brama".