slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Wspomnienie

Z żalem żegnamy zmarłego 14. sierpnia 2018 r. Brunona Zwarre, byłego więźnia obozu Stutthof, widniejącego w księgach ewidencyjnych obozu pod imieniem Bronisław Zwarra o numerze 5202.
Brunon Zwarra, ur. w 1919 r. był uczniem uczeń Gimnazjum Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Zjednoczenia Zawodowego Polaków i Klubu Sportowego „Gedania”. Został aresztowany 14 września 1939 r., więziony w obozie dla Polaków w Nowym Porcie, a następnie w obozach: Stutthof i Sachsenhausen.

Warszawo, pamiętaliśmy!

Z ogarniętej powstaniem Stolicy do KL Stutthof w 1944 roku do KL Stutthof przybyły łącznie trzy transporty więźniów, 26 i 31 sierpnia oraz 29 września.
1 sierpnia 2018 r. punktualnie o godzinie 17:00 Muzeum Stutthof upamiętniło powstańców i cywilną ludność ogarniętej Powstaniem Warszawskim stolicy, przywiezionych do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. W zwiedzaniu specjalnym, przygotowanym z tej okazji uczestniczyło ponad 600 osób. Projekt, w ramach którego zorganizowaliśmy to wydarzenie, „Powstańcy Warszawscy zawsze zwyciężą!" jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży.

Artyści Andersa

17 czerwca w ramach „Niedziel w Muzeum” otworzyliśmy dla Państwa kolejną wystawę czasową- Artyści Andersa. Uratowani z „nieludzkiej ziemi”. Autorem wystawy i albumu, który powstał w ramach projektu Artyści Andersa, jest prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, a prezentowane materiały stanowią efekt jego wieloletniej pracy naukowej na ten temat.
Po powitaniu przez dyrektora Piotra Tarnowskiego zgromadzeni goście obejrzeli film dokumentalny o artystach- żołnierzach skupionych od 1941 roku wokół generała Władysława Andersa, których twórczość była, niezależnie od warunków, w jakich powstawała, świadectwem potrzeby twórczej ekspresji.

Konferencja dla samorządowców

12 czerwca 2018 r. odbyła się w Muzeum Stutthof konferencja „Żuławska Koalicja Pamięci”, skierowana do pracowników instytucji samorządowych powiatu nowodworskiego. Jej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością Muzeum Stutthof „od kuchni”.

Seminarium dla nauczycieli z Olsztyna

W Muzeum Stutthof odbyło się seminarium szkoleniowe dla nauczycieli organizowane przez Muzeum Stutthof i olsztyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Seminarium było poświęcone edukacji historycznej w miejscach pamięci.
Szkolenie było dwuetapowe.
Pierwszym etapem była wizyta w Olsztynie dr Marcina Owsińskiego, kierownika Działu Oświatowego i jego wykład wprowadzający w tematykę działalności Muzeum Stutthof.

Pomorska Nagroda Muzealna

Dr Marcin Owsiński, historyk i pedagog muzealny, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof znalazł się w gronie laureatów Pomorskiej Nagrody Muzealnej za rok 2018. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane decyzją zewnętrznego jury dla szczególnych projektów i osiągnięć w dziedzinie muzealnictwa na Pomorzu. Pomorska Nagroda Muzealna powstała dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Muzealników Polskich przy wsparciu samorządu województwa pomorskiego i przy patronacie marszałka województwa pomorskiego. Ma honorować i doceniać wkład muzealników w rozwój kultury, a także podkreślać rangę tego często niedocenianego zawodu. Uroczyste jej wręczenie odbywa się w maju, czyli miesiącu, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzeów.

XXIII Bieg Pamięci

Plakat wystawy

10 maja 2018 roku w Sztutowie odbył się XXIII Bieg Pamięci, który co roku towarzyszy obchodom rocznicy wyzwolenia KL Stutthof. Impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów i nauczycieli z powiatu nowodworskiego. Młodzież reprezentująca 13 lokalnych szkół, złożyła kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa w Muzeum Stutthof oraz minutą ciszy uczciła pamięć więźniów, którzy stracili życie w KL Stutthof. Następnie rozpoczęła się zdrowa rywalizacja zawodników na trasie prowadzącej do SP w Sztutowie.

Rocznica wyzwolenia KL Stutthof

9 maja 2018 r. w Muzeum Stutthof odbyły się uroczystości upamiętniające 73. rocznicę oswobodzenia obozu koncentracyjnego Stutthof oraz zakończenia II wojny światowej. Honorowym patronem uroczystości był Jarosław Sellin, sekretarz stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnomocnik rządu ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości uświetniła Kompania Honorowa oraz Orkiestra Marynarki Wojennej RP.

Finał X Konkursu Recytatorskiego

26 kwietnia 2018r. w Żuławskim Parku Historycznym odbył się finał X Konkursu Recytatorskiego o tematyce patriotycznej, wojennej i obozowej. W konkursie brało udział 23 uczestników. Poziom interpretacji poezji i liryki był bardzo wysoki. Wyraźna intonacja i silne zaangażowanie się w artykułowane utwory pozwoliło słuchaczom konkursu poczuć przesłanie i atmosferę prezentowanych utworów.

Zmiana nazwy Muzeum Stutthof

W dniu 23 kwietnia 2018 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał zarządzenie w sprawie zmiany nazwy Muzeum Stutthof w Sztutowie. Zgodnie z jego treścią Muzeum otrzymuje nazwę „Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)”.