slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Nowe źródło informacji historycznych

Muzeum Stutthof oraz Fundacja Centrum Solidarności przygotowały projekt „Pomorska Teka Edukacyjna”. Jest to interaktywna strona internetowa, na której znajduje się szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych, wykorzystujących różne środki przekazu historycznego. Materiał, skierowany do nauczycieli oraz młodzieży, podzielony jest na trzy okresy historii Polski. Intencją twórców jest udostępnianie jak najszerszej grupie odbiorców materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zebranych tematycznie na stronie.

Wirtualna wizyta w Miejscu Pamięci

Za pośrednictwem strony internetowej www.stutthof.org Muzeum Stutthof udostępniło nowy serwis, który umożliwia wirtualne odwiedziny Miejsca Pamięci. Dzięki kilkudziesięciu panoramom można zwiedzić teren współczesnego Muzeum oraz niektóre obiekty, niegdyś należące do kompleksu KL Stutthof.

W czerwonym trójkącie Twe wyznanie wiary

"W czerwonym trójkącie Twe wyznanie wiary. Obok w białym polu Twe imię. Numeracja i sposób oznaczania więźniów w obozie Stutthof (1939–1945)" to tytuł najnowszej publikacji wydanej przez Muzeum Stutthof. Jej autorką jest Agnieszka Kłys z Działu Naukowego Muzeum Stutthof.

Seminarium dla nauczycieli

W Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk odbyło się seminarium dla nauczycieli pt. "Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939-1945". Prelekcje wygłosili dr hab. Grzegorz Berendt (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Uniwersytet Gdański) oraz dr Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof).

Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku im. Jędrzeja Śniadeckiego prof. dr hab. Waldemar Moska oraz dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski podpisali w dniu 7 października 2015 r. umowę, która zainaugurowała współpracę obu instytucji.

Spotkanie promocyjne "Naznaczonych"

12 września 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Sztutowie odbyła się promocja najnowszej książki Muzeum Stutthof, poświęconej powojennej historii miejscowości. Publikację "Naznaczeni. Stutthof-Obozy-Sztutowo w latach 1945-1962. Dzieje gminy, muzeum i miejsca pamięci" zaprezentował jej autor, dr Marcin Owsiński.

VI Forum Pamięci

W dniach 9-10 września 2015 r. w Sztutowie i Kątach Rybackich miały miejsce spotkania plenarne oraz obrady uczestników VI Forum Pamięci – dorocznego spotkania polskich muzealników z miejsc pamięci i instytucji zajmujących się tematyką upamiętniania. Poza polskimi muzeami, fundacjami i instytucjami reprezentowane były również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz U.S. Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.

Naznaczeni historią

Od kilku dni jest już dostępna w sprzedaży najnowsza publikacja Muzeum Stutthof dotycząca powojennej historii miejsca pamięci na terenie byłego KL Stutthof oraz dziejów polskiej miejscowości Sztutowo. Autorem książki "Naznaczeni. Stutthof-Obozy-Sztutowo w latach 1945-1962. Dzieje gminy, gromady i miejsca pamięci" jest dr Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof.

Upamiętniono rocznicę pierwszego transportu

Kilkaset osób przybyło w dniu 2 września 2015 r. do Miejsca Pamięci by oddać hołd ofiarom II wojny światowej i upamiętnić 76. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Stutthof. Wśród obecnych znaleźli się, m.in. byli więźniowie z rodzinami, przedstawiciele parlamentu, urzędów centralnych, samorządu, korpusu dyplomatycznego, sił zbrojnych, policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, straży pożarnej oraz muzealnicy.

Współpraca z Pruszczem Gdańskim

Utrwalanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej, podejmowanie działań na rzecz zwiększenia zainteresowania działalnością naukowo-badawczą Muzeum Stutthof oraz rozwój przedsięwzięć edukacyjno-oświatowych podnoszących rangę historyczną Pruszcza Gdańskiego - to główne punkty porozumienia o współpracy zawartego przez Miasto Pruszcz Gdański oraz Muzeum Stutthof.