Fotografowanie i filmowanie

Materiały reporterskie
Fotografowanie i filmowanie na terenie Muzeum Stutthof wymaga zgody dyrektora Muzeum. Zgodę uzyskuje się za pośrednictwem rzecznika prasowego.
Fotografowanie i filmowanie dozwolone jest na całym ogólnodostępnym dla odwiedzających terenie Muzeum Stutthof.
Warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia jest użycie wykonanych materiałów wyłącznie w przedsięwzięciach i projektach nie naruszających dobrego imienia ofiar KL Stutthof oraz Muzeum Stutthof.

Film fabularny i fabularyzowany
Na terenie Muzeum Stutthof nie będą wydawane zezwolenia na realizację produkcji fabularnych i fabularyzowanych.

Film dokumentalny
Wykonywanie materiałów na potrzeby filmów dokumentalnych wymaga zgody dyrektora Muzeum. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym.
Głównym warunkiem uzyskania zgodny na filmowanie jest przedstawienie pisemnej informacji określającej w sposób ogólny tematykę filmu oraz wypełnienie stosownego wniosku. Brak tej informacji będzie skutkował niewydaniem zgody na filmowanie.

Filmowanie z drona
Muzeum Stutthof znajduje się w strefie nadgranicznej oraz w strefie lotniczej TSA 16E. W związku z tym na użycie dronów oraz innych statków powietrznych zgodę odnośne władze lotnicze lub wojskowe. Osoba, która taką zgodę uzyska, zobowiązana jest skontaktować się z rzecznikiem prasowym Muzeum Stutthof w celu uzgodnienia szczegółów całego przedsięwzięcia.

Pliki do pobrania
1.Ogólne zasady wykonywania lotów dronami na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie
2. Wniosek o zezwolenie na filmowanie / robienie zdjęć na terenie Muzeum Stutthof