Pamięć o Gdańszczanach

Dyrektor Piotr Tarnowski z senatorem Antonim Szymańskim_zdj. E. Grot

22 marca 2017 r. w Gdańsku-Wrzeszczu, w kościele byłej Polonii gdańskiej p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika, ks. Proboszcz Zbigniew Cichon odprawił uroczystą Mszę świętą intencji 89 pomordowanych w niedalekiej odległości od obozu Stutthof - 11 stycznia i 22 marca 1940 r. - wybitnych działaczy Polaków Gdańszczan, którzy odegrali dużą rolę w latach międzywojennych w polskich organizacjach i stowarzyszeniach walczących o zachowanie tożsamości narodowej, obronę praw przyznanych w traktacie wersalskim państwu polskiemu i ludności polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku.

Ich aktywna działalność przyczyniła się do rozwoju między innymi polskich szkół, chórów, ruchu teatralnego, polskiej prasy, harcerstwa, klubów sportowych. Duchowymi patronami wspierającymi społeczną i polityczną działalność byli polscy księża, w tym błogosławieni Kościoła Gdańskiego: pierwszy polski proboszcz kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Gdańsku – Wrzeszczu w latach 1924 - 1939, poseł do gdańskiego Volkstagu, członek Rady Wolnego Miasta Gdańska, ks. Franciszek Rogaczewski rektor kościoła p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku w latach 1930 - 1939, kapelan polskich pocztowców i kolejarzy, ks. Marian Górecki opiekun kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowym Porcie i prefekt Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej im. J. Piłsudskiego.
Po Mszy świętej odbyła się procesja do Pomnika Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego znajdującego się na Placu Jego Imienia, gdzie parafianie i zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. W uroczystości wzięli udział Senator RP Antoni Szymański, Sławomir Kalwasiński przewodniczący Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny oraz dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski i kierownik Działu Naukowego Elżbieta Grot.

Galeria zdjęć

Opr. i zdjęcia E.G