72. rocznica Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof

W dniu 25 stycznia 2017 r. w Oliwie odbyła się uroczystość zorganizowana przez Muzeum Stutthof z okazji 72. rocznicy marszu śmierci. Mszę świętą koncelebrowaną w intencji ofiar i żyjących byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych odprawił ks. biskup Zbigniew Zieliński.
Po Mszy Świętej odbyło spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości oraz dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół z Rozłazina, Garczegorza, Redkowic, Sztutowa, Niestępowa, Cedr Wielkich, Trąbek Wielkich, z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim. Wśród gości znaleźli się również: ks. biskup Z. Zieliński, Cornelia Pieper, Konsul Generalna Niemiec, senator RP Antoni Szymański, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich i Sztutowie oraz prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Karol Wardański.
W uroczystości uczestniczył także pan Felicjan Łada, urodzony w 1917 roku, uczestnik Marszu Śmierci, oraz inni byli więźniowie obozów koncentracyjnych wraz z rodzinami.

Galeria zdjęć