Zeszyty Muzeum Stutthof

Ukazało się kolejne wydanie naukowych Zeszytów Muzeum Stutthof. Redaktorem numeru 3(13) jest prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski.

W najnowszej publikacji Muzeum Stutthof znalazło się jedenaście artykułów związanych z historią obozu Stutthof i Wolnego Miasta Gdańska oraz dziejami najnowszymi Pomorza Gdańskiego w XX wieku. Teksty podzielone zostały na artykuły historyczne, biogramy oraz opracowania o charakterze źródłowym.

Szczegółowy wykaz tytułów znajduje się w załączniku.

Najnowsza publikacja Muzeum Stutthof będzie dostępna w księgarni internetowej www.stutthof.org/publikacje lub w siedzibie Muzeum Stutthof.

/mo/