V Forum Pamięci. Seminarium polskich muzeów martyrologicznych

W dniach 3-4 września 2014 roku w Sztutowie i Kątach Rybackich miały miejsce spotkania plenarne oraz obrady uczestników dorocznego spotkania polskich muzealników z miejsc pamięci.

Formuła corocznego seminarium przewiduje przede wszystkim prezentacje nowych dokonań, wydawnictw, projektów oraz idei, które w ostatnim roku były główną osią działania muzeów martyrologicznych. Organizatorami spotkania były Muzeum Stutthof w Sztutowie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz U.S. Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. To ostatnie w tym charakterze wystąpiło pierwszy raz.

Program był bardzo obfity w różnorodne tematycznie prezentacje, ogółem wystąpiło ponad 25 prelegentów z kilkunastu instytucji. W spotkaniu wzięło udział prawie 50 osób z Polski i USA.

Wygłoszone zostały kolejno następujące referaty:

1. Tomasz Kranz: Sobibór – projekt nowego miejsca pamięci.
2. Monika Bednarek: Trasa Pamięci – podsumowanie prac związanych z rewitalizacją oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa poświęconych II wojnie światowej.
3. Elżbieta Grot: Gęś i Krępa Kaszubska – miejsca pamięci o ofiarach Marszu Śmierci KL Stutthof.
4. Piotr M. A. Cywiński: Polityka amnezji. Smutny koniec miejsca pamięci.
5. Renata Kobylarz‐Buła: Między historią a pamięcią. O trudach tworzenia wystawy stałej na temat Obozu Pracy w Łambinowicach (1945-1946).
6. Wojciech Lenarczyk: "Więźniowie Majdanka" – wystawa w 70. rocznicę likwidacji obozu.
7. Zofia Waślicka: Muzea żydowskie w Rosji i na Ukrainie.
8. Paweł Sawicki: Muzeum w przestrzeni wirtualnej.
9. Bartosz Bartyzel: Panoramy Pamięci.
10. Joanna Gierczyńska: "Lepiej zginąć niż zdradzić sprawę. Areszt śledczy gestapo na Al. Szucha 25" – prezentacja książki.
11. Marcin Owsiński: "Szczęściarz z rocznika 1917" – prezentacja wydawnictwa.
12. Jolanta Laskowska: Pakiet edukacyjny dla uczniów w Państwowym Muzeum na Majdanku.
13. Joanna Preizer: Muzeum Auschwitz jako bohater filmowy.
14. Małgorzata Klasicka: Wojenna korespondencja Andrzeja i Krystyny Mystkowskich.
15. Vincent E. Slatt: Zbiory filmowe i video U.S. Holocaust Memorial Museum.
16. Anna Zięba: W ostatnią podróż z walizką pełną nadziei… Analiza obiektów pochodzących z nadzoru archeologicznego przy krematorium II i III.
17. Bożena Leszczyńska, Bogusława Tartakowska: Konserwacja archiwaliów w Muzeum Stutthof.
18. Jolanta Hercog: Centralna Biblioteka Judaistyczna.
19. Jacek Nowakowski: Znaczenie fundraisingu dla miejsca i pamięci.
20. Marta Berecka: Granice. Możliwości. Cel? Dziecko w Miejscu Pamięci.
21. Andrzej Kacorzyk: Auschwitz w praktycznym działaniu – praca i edukacja
uczniów szkół VW z Niemiec i Polski w Miejscu Pamięci.
22. Magdalena Kruk-Kuchcińska: Wielopłaszczyznowa pamięć: nauczanie na miejscu oraz online o nazistowskich oraz stalinowskich obozach koncentracyjnych i internowania – międzynarodowy projekt z udziałem Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
23. Adelina Cetnar-Michaldo: Autentyzm – doświadczenie – pamięć. Projekty badawcze studentów University of British Columbia.
24. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs: Miejsca pamięci II wojny światowej i Holocaustu. Konfrontacja teorii i praktyki edukacyjnej.
25. Alicja Bartuś: Muzea martyrologii – miejsca pamięci o wydarzeniach z przeszłości czy punkt wyjścia do edukacji i wychowania oraz badań porównawczych?
26. Prowadzona przez Tomasza Kranza debata panelowa z udziałem Piotra M. A. Cywińskiego, Jacka Nowakowskiego i Piotra Tarnowskiego.

Uzupełnieniem merytorycznego programu spotkania były dwie części terenowe. W tym roku podróżowaliśmy po żuławskich rzekach oraz zwiedzaliśmy muzeum i stare miasto w Elblągu.

Forum Pamięci, dzięki cykliczności oraz poziomowi merytorycznemu uczestników, stało się głównym polem dyskusji i wymiany poglądów polskich miejsc pamięci.

(mo)

Galeria zdjęć