Kolejny numer "Zeszytów Muzeum Stutthof"

Ukazał się 12 numer "Zeszytów Muzeum Stutthof", czasopisma wydawanego w latach 1976-1992 – wznowionego w 2013 r. Redaktorem naukowym wydawnictwa, podejmującego tematykę okupacji niemieckiej na Pomorzu Gd. ze szczególnym uwzględnieniem dziejów KL Stutthof, jest prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski.

Najnowszy numer zawiera następujące opracowania:

- Bogdan Chrzanowski, "Czego jeszcze nie wiemy o Polskim Państwie Podziemnym na Pomorzu?"

- Andrzej Gąsiorowski, "Działania specjalne wojska polskiego prowadzone w oparciu o harcerstwo gdańskie i pomorskie. Ustalenia i refleksje"

- Daria Graczyk, "Portret kobiety w strukturach SS-Gefolge na przykładzie obozu Stutthof"

- Agnieszka Kłys, "Kalendarium osadzania i oznaczeń więźniów w obozie Stutthof w latach 1939–1945"

- Elżbieta Grot, "Ewakuacja morska więźniów KL Stutthof przez Rugię do Danii w 1945 r."

- Danuta Drywa, "Więźniowie KL Stutthof objęci pomocą Szwedzkiego i Duńskiego Czerwonego Krzyża"

- Marcin Owsiński, "Mieszkańcy narodowości niemieckiej w gminie Sztutowo w latach 1945–1989"

- Krzysztof Steyer, "Włodzimierz Steyer"

- Wirginia Węglińska, "Wiktor Ostrowski (Lubliner)"

- Bogdan Chrzanowski, "Akcje gestapo przeciwko konspiracji pomorskiej na terenie Grudziądza i Gdyni w latach 1940–1943 (nieznany dokument Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie) – uzupełnienie"

- Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, "Uczyć, skłaniając do zadawania pytań. Pakiet edukacyjny Muzeum Stutthof w kontekście badań empirycznych Agencji Praw Podstawowych UE"

"Zeszyty Muzeum Stutthof" można zamówić w Biurze Obsługi Zwiedzających: boz@stutthof.org.

(pch)