69. rocznica wyzwolenia KL Stutthof

Dnia 9 maja 2014 r. w Muzeum Stutthof odbyła się uroczystość upamiętniająca 69. rocznicę wyzwolenia KL Stutthof. Jak co roku, przybyli na nią byli więźniowie, przedstawiciele władz, uczniowie różnych szkół oraz my – pracownicy i wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.

Podopieczni ośrodka od kilku lat uczestniczą w projekcie "Ja w miejscu pamięci". W ramach zajęć pomagają w przygotowaniach do każdych uroczystości, wykonują przede wszystkim prace porządkowe. Uważają, że ich zaangażowanie jest hołdem dla ofiar obozu Stutthof.

Ogromnym przeżyciem dla naszych podopiecznych jest sam udział w uroczystościach. W tym roku zostali wyróżnieni w szczególny sposób. Z dumą nieśli sztandar Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych. Następnie wspólnie z byłym więźniem Piotrem Łubieńskim złożyli kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa.

Z niedowierzaniem, ogromnym zdziwieniem, ale i uśmiechem na twarzy, przyjmowali podziękowania od byłych więźniów. Po zakończeniu uroczystości ponownie spotkaliśmy się z Piotrem Łubieńskim. Podczas wspólnego obiadu wysłuchaliśmy niezwykłej opowieści o jego życiu. Przejęci chłopcy słuchali go w ciszy i skupieniu. O tym spotkaniu będą nam przypominać zdjęcia, które udało nam się wówczas zrobić.

Minęło 69 lat i wciąż pamiętamy – mówił dyrektor muzeum Piotr Tarnowski – Co roku, 9 maja, świętujemy zwycięstwo nadziei, co roku oddajemy hołd Bohaterom, którzy oddali życie, i Bohaterom, którzy przeżyli. Pamięć przypomina o chwilach, które wolelibyśmy zapomnieć, i pobudza do refleksji, a sumienie pilnuje, abyśmy już nigdy nie stracili swego człowieczeństwa. Pamiętajmy i nieśmy tę pamięć przez pokolenia.

Te słowa stały się dla nas inspiracją i swojego rodzaju drogowskazem. Zachowamy je w naszej pamięci.

Bożena Szczodrowska – nauczyciel z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim

Galeria zdjęć