Konferencja metodyczna w Gdańsku

12 grudnia 2013 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyła się konferencja przedmiotowo-metodyczna "Pomorska Teka Edukacyjna, czyli dzieje regionu opisane biografiami świadków historii. Dialog szkoły i muzeum w świetle nowej podstawy programowej". Spotkanie zostało zorganizowane przez gdański CEN oraz Muzeum Stutthof.

W zamierzeniu organizatorów konferencja miała podsumować ponad roczne wspólne doświadczenia związane z realizacją projektu Pomorskiej Teki Edukacyjnej oraz wypracować kolejne kroki związane ze stworzeniem i realizacją programu historycznej edukacji regionalnej

Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. Grzegorz Berendt, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Pamięci Narodowej, który przedstawił zagadnienie "Dzisiejszy student historii i jego motywacje". Drugi z kolei referent, Tomasz Michlewicz - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku zaprezentował wyniki ankiet ewaluacyjnych dotyczących współpracy szkół z instytucjami edukacyjnymi z obszaru regionu pomorskiego. Uzupełnieniem powyższych wystąpień w tej części była prezentacja Anny Krajnowskiej nauczyciela-konsultanta z gdańskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, zatytułowana: "Muzeum a szkoła w świetle nowej podstawy programowej". Osią narracji wszystkich trzech wymienionych wystąpień była refleksja nt. wskazania miejsca należnego edukacji historycznej w szkole oraz potrzeba wspierania jej odpowiednimi narzędziami i pomocami, tak by wychodziły naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom współczesnego ucznia i nauczyciela. Ważną rolę w tym procesie powinny odgrywać instytucje pozaszkolne, pośród których muzea powinny zająć poczesne miejsce.

W drugiej części konferencji moderowanej przez dyrektora Muzeum Stutthof, Piotra Tarnowskiego, zaprezentowane zostały praktyczne doświadczenia związane z zastosowaniem Pomorskiej Teki Edukacyjnej w edukacji regionalnej. Podsumowaniem etapu przekazywania Teki w ręce nauczycieli i edukatorów oraz odzewu z jakim się wyżej wymienione działanie spotkało z punktu widzenia Muzeum Stutthof zajął się Marcin Owsiński, m.in. poinformował on zebranych, że przez ponad rok odbyło się ponad 30 spotkań o charakterze metodyczno-przedmiotowym z nauczycielami. Podczas ich prowadzenia Pomorska Teka Edukacyjna trafiła do prawie 1500 nauczycieli i edukatorów na Pomorzu i w Polsce, stając się szybko wyróżnikiem innowacyjnej działalności Muzeum Stutthof. W następującej po prezentacji Pana Owsińskiego debacie oceniono, że Teka stała się ważnym elementem edukacji regionalnej, poprzez różnorodne lecz zawsze kreatywnie zastosowanie oraz stała się inspiracją dla innych tego rodzaju projektów. W debacie prowadzonej przez dyrektora Muzeum Stutthof wzięły udział Panie Bożena Nowak (wicedyrektor) i Angelika Parzątka-Lipińska (uczennica, obie z Zespołu Szkół Sztutowie), Agnieszka Piórkowska (Dział Edukacji Europejskiego Centrum Solidarności i Forum Edukatorów Muzealnych), Anna Jaszkowska (Zespół Szkół Podstawowych nr 2 w Malborku) oraz Bożena Szczodrowska (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamionku Wielkim).

W podsumowaniu konferencji dyrektor Piotr Tarnowski stwierdził, że Teka była dla Muzeum bardzo ważnym doświadczeniem, jest też pierwszym etapem zmiany edukacyjnej, jaka się dokonuje obecnie, a która skoncentrowana jest na otwartości przekazu, oraz służebnej roli wobec różnorodnych zadań stojących przed współczesną szkolną i pozaszkolną edukacją młodzieży.

Konferencję, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób, należy uznać za bardzo ważny głos w dyskusji na temat "innowacji edukacyjnej" w polskich miejscach pamięci oraz zapoczątkowanie procesu bardzo ścisłej współpracy muzeum i szkoły w celu u propagowania nowoczesnego stylu edukacji regionalnej także m.in. w miejscach pamięci.

(mo)

Galeria zdjęć