Konferencja "Niemcy w Polsce po 1945 r."

W dniach 28-29 listopada 2013 r. z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej odbyła się w Gliwicach międzynarodowa konferencja naukowa "Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945-1989".

Na konferencji wystąpiło wielu naukowców z Polski i z Niemiec podejmujących w pracy naukowej zagadnienia dotyczące różnych aspektów historii niemieckiej mniejszości w Polsce po 1945 r. Muzeum Stutthof reprezentował Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego, który od kilku lat bada dzieje Stutthofu i Sztutowa po 1945 r. Jego referat pt. "Niemcy w Stutthofie i Sztutowie. Polityka władz wobec ludności 'autochtonicznej' i postawy ludności pochodzenia niemieckiego w gminie Sztutowo w latach 1945-1989" został bardzo dobrze oceniony przez uczestników konferencji.

Zaprezentowana w trakcie obrad panorama dziejów i losów społeczności niemieckiej w Polsce była bardzo szeroka i będzie z pewnością – już jako publikacja – ogromnym materiałem syntetyzującym zagadnienie w świetle współczesnych badań.

(mo)