Prelekcja w Zakładzie Karnym w Malborku

30 października 2013 r. w Zakładzie Karnym w Malborku odbyła się kolejna prelekcja w ramach projektu "Żywa pamięć". Projekt, którego odbiorcami są podopieczni ZK, realizowany jest w porozumieniu z dyrekcją i wychowawcami ZK oraz Działem Oświatowym Muzeum Stutthof.

W czasie zajęć Marcin Owsiński opowiedział zebranym o historii obozu Stutthof oraz losach ludzi, którzy byli jego więźniami. Szczególne miejsce w prelekcji zajęła prezentacja powodów zsyłania Polaków do obozów koncentracyjnych oraz ich późniejsze losy i obecność byłych więźniów w życiu społecznym i politycznym do dnia dzisiejszego. Kolejnym elementem realizacji projektu będzie wyjazd grupy podopiecznych ZK do Muzeum Stutthof i zwiedzanie terenu byłego obozu z przewodnikiem.

Projekt "Żywa pamięć" realizowany jest już od kilku lat i spotyka się z zainteresowaniem uczestników, o czym świadczą wywoływane dyskusje oraz stawiane licznie pytania. Do dyspozycji zainteresowanych w ZK są też przekazane do biblioteki wydawnictwa Muzeum Stutthof.

(mo)

Galeria zdjęć