Warsztaty dla nauczycieli historii

22 października 2013 r. w Muzeum Stutthof na całodziennych zajęciach edukacyjnych gościła grupa nauczycieli historii z Elbląga i okolic współpracujących z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Zajęcia poświęcone były przede wszystkim prezentacji oferty edukacyjnej Muzeum Stutthof oraz nawiązania szerszej współpracy naszego muzeum z regionem elbląskim. Po otwarciu i przywitaniu gości przez organizatorów, zastępcę dyrektora Muzeum Stutthof Piotra Piechnika oraz konsultanta ODN Irenę Poździech, ideę współczesnej działalności edukacyjnej oraz tematykę i formy zajęć przedstawił Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof.

Dwa kolejne elementy programu obejmowały z kolei praktyczną prezentację dwóch tematów zajęć opracowanych w Muzeum Stutthof. Materiały oraz scenariusz zajęć opartych na twórczości plastycznej i literackiej więźniów obozu przedstawiła Wirginia Węglińska, starszy asystent w Dziale Oświatowym. Drugą prezentację opartą na materiałach wideo z wywiadów z byłymi więźniami oraz projekcie "Mapa Pamięci" poprowadził Piotr Chruścielski, adiunkt w Dziale Oświatowym Muzeum Stutthof.

Ciekawe i zaangażowane głosy uczestników spotkania w dyskusji po prezentacjach dały z kolei asumpt do dalszego rozwijania prezentowanego tematu oraz własnej kreatywności w tworzeniu własnych tematów zajęć możliwych do przeprowadzenia w miejscu pamięci z uczniami na różnych etapach edukacyjnych.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali stosowne zaświadczenia oraz duży pakiet materiałów edukacyjnych i wydawnictw. Wiemy także, że wielu spośród naszych gości wróci do nas niedługo na zajęcia edukacyjne ze swoimi uczniami.

(mo)

Galeria zdjęć