Wspomnienia Kazimierza Antoniego Badziąga

Nakładem Muzeum Stutthof ukazała się w języku niemieckim książka Kazimierza Antoniego Badziąga, byłego więźnia KL Stutthof, pt. "Es war eine Zeit. Erinnerungen eines Pfadfinders aus Pommerellen" (tytuł oryginału: "Był taki czas. Wspomnienia pomorskiego harcerza"). Wydano ją we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz niemieckim stowarzyszeniem Aktion Sühnezeichen – Friedensdienste.

Historia Kazimierza Badziąga to opowieść o zwykłych, i niezwykłych zarazem, losach "chłopaka z Pomorza", terenu, który – podobnie jak Śląsk i Mazury – ukształtowało na przestrzeni wieków polsko-niemieckie sąsiedztwo. Autor książki wraca pamięcią do czasów dzieciństwa, do lat, jak je sam określa, "górnych i chmurnych", wspomina wybuch wojny, pracę przymusową, służbę w Wehrmachcie, pobyt w obozie koncentracyjnym Stutthof, wreszcie – wyzwolenie i rok spędzony w Danii. Dziś, po wielu latach od zakończenia wojny, pisze: "Tamten czas się skończył! Chciałbym, aby to oznaczało również zakończenie nieprzyjacielskich stosunków między Polakami i Niemcami. (…) Mam nadzieję, że możemy wreszcie zacząć realizować (…) projekt wspólnego bytowania, zmierzającego do szczęścia naszych narodów."

Niemieckojęzyczne wydanie wspomnień Kazimierza Badziąga, w przekładzie Piotra Chruścielskiego, zostało opatrzone obszernym komentarzem, który pozwoli niemieckiemu czytelnikowi lepiej zrozumieć przedstawioną przez autora wspomnień historię. Przypisy i komentarze do tekstu opracowali Elżbieta Grot, kierownik Działu Naukowego Muzeum Stutthof, oraz prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, pracownik Działu Naukowego oraz kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Słowo wstępne napisała Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku Annette Klein, która w lipcu ubiegłego roku, w imieniu prezydenta Niemiec Joachima Gaucka, wręczyła autorowi wspomnień Federalny Krzyż Zasługi na Wstędze – za pracę i zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Autorką projektu graficznego książki jest Katarzyna Pawlaczyk.

Książkę można nabyć w księgarni internetowej Muzeum Stutthof oraz w Biurze Obsługi Zwiedzających: boz@stutthof.org.

(pch)