"Pomorska Teka Edukacyjna" w Bytowie

7 czerwca 2013 r. w Gimnazjum nr 1 w Bytowie odbyło się kolejne spotkanie związane z programem "Być Polakiem na Pomorzu 1939-1945. Historie zwykłych ludzi" i dystrybucją "Pomorskiej Teki Edukacyjnej". W spotkaniu wzięło udział 27 nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich szczebli z terenu powiatu bytowskiego.

Prezentacji "Pomorskiej Teki Edukacyjnej" dokonał Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof, który opowiedział o praktyce edukacyjnej Muzeum Stutthof oraz związanych z tym oczekiwaniach współczesnych uczniów i nauczycieli. Założenia metodyczne "Teki" omówiła Anna Krajnowska, konsultant historii i WOS w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Zwróciła ona uwagę na kompatybilność materiału zawartego w "Tece" z nową podstawą programową oraz innowacyjne materiały źródłowe. Prowadząca przeprowadziła także krótkie zajęcia warsztatowe z uczestnikami spotkania oparte na scenariuszu zajęć poświęconych Maksymilianowi Kneblewskiemu z Chełmna nad Wisłą.

Spotkanie zakończyły prezentacje ofert edukacyjnych Muzeum Stutthof oraz gdańskiego IPN. Tę ostatnią instytucję reprezentował na spotkaniu dr Michał Sempołowicz, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku.

Kolejne spotkania z "Pomorską Teką Edukacyjną" planowane są po przerwie wakacyjnej w kolejnych powiatach naszego regionu. Już teraz zapraszamy!

(mo)