Odszedł Henryk Pabich

Z żalem zawiadamiamy, że 2 czerwca 2013 r. zmarł Henryk Pabich, były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Stutthof i Mauthausen-Gusen, działacz Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, członek Klubu Byłych Więźniów Obozu Mauthausen-Gusen w Sopocie, przyjaciel Muzeum Stutthof oraz długoletni sztandarowy.

Urodził się 28 marca 1927 r. w Piotrkowie Trybunalskim w rodzinie leśnika Jana i Genowefy Pabichów. W latach szkolnych należał do Związku Harcerstwa Polskiego. W czasie II wojny światowej razem z rodzicami przebywał w Białowieży, Piotrkowie Trybunalskim, Warszawie i Kuleszach Kościelnych koło Łomży. Z ojcem Janem znalazł się w grupie 25 mężczyzn aresztowanych przez funkcjonariuszy gestapo jako podejrzanych o udział w partyzantce, których po śledztwie w więzieniu w Łomży przetransportowano do KL Stutthof.

Henryk Pabich został zarejestrowany w KL Stutthof 3 marca 1944 r. Otrzymał numer obozowy 32 564. Po upływie trzech miesięcy, 23 czerwca 1944 r., wysłano go w transporcie niepełnoletnich więźniów do KL Mauthausen-Gusen I. 5 maja 1945 r. został wyzwolony przez wojska amerykańskie w obozie Gusen II. Ojciec Jan doczekał wyzwolenia w KL Stutthof.

Po zakończeniu II wojny światowej Henrych Pabich zamieszkał w Sopocie, gdzie w 1951 r. zawarł związek małżeński z Marianną Kostrzewą. Do czasu przejścia na emeryturę w 1981 r. pracował kolejno w Dyrekcji Lasów Państwowych w Sopocie, w Urzędzie Morskim oraz w Sopockich Zakładach Przemysłu Maszynowego.

Dyrekcja oraz pracownicy Muzeum Stutthof składają Rodzinie Jana Pabicha serdeczne wyrazy współczucia.

(eg)

Henryk Pabich - pro memoria