Konferencja "Muzeum w szkole – szkoła w muzeum"

10 maja 2013 r. w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się konferencja "Muzeum w szkole – szkoła w muzeum. Dobre praktyki współczesnej edukacji". Podczas konferencji przedstawiono wspólne projekty edukacyjne realizowane przez nauczycieli i pracowników pomorskich placówek muzealniczych. Honorowym patronem konferencji była Elżbieta Wasilenko, Pomorski Kurator Oświaty.

Program konferencji, zorganizowanej przez Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska oraz Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich, przewidywał część teoretyczną – poruszającą m.in. kwestię edukacji muzealnej w nowej podstawie programowej szkoły, analizę dotychczasowych działań podejmowanych przez szkoły i muzea regionu oraz prezentacje teorii edukacji muzealnej dla szkół z perspektywy muzealnika – jak również część praktyczną prezentującą szkolne projekty edukacyjne z perspektywy muzeum oraz muzealne propozycje edukacyjne z punktu widzenia szkoły. Przedstawiono działania podejmowane m.in. przez Centralne Muzeum Morskie, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku oraz Muzeum Stutthof, a także projekty realizowane w przedszkolach, szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego regionu.

W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, a zaprezentowana szeroka paleta współczesnej praktyki edukacyjnej szkoły i muzeum była bardzo inspirująca. Z pewnością jednym z efektów konferencji będzie jej cykliczność, co pomoże w upowszechnianiu dobrych praktyk w codziennej działalności naszych muzeów i szkół. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z muzealną ofertą edukacyjną naszego regionu także dzięki przygotowanym na tę okazję stoiskom działów edukacji pomorskich placówek muzealniczych.

(mo)

Galeria zdjęć