"Dzień Patrona" w Zespole Szkół w Sztutowie

9 maja, w kolejną, 68. już rocznicę wyzwolenia KL Stutthof w Muzeum Stutthof, odbyły się uroczystości ku czci tych, którzy zginęli i przebywali w tym strasznym miejscu w okresie wojny. Tego dnia cała społeczność Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sztutowie udała się w pochodzie za sztandarem na teren Muzeum Stutthof.

Uroczystości rozpoczął uroczysty start Biegu Pamięci Narodowej. Nasi uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum również w nim uczestniczyli. 40 biegaczy w sztafecie, po 20 z SP i GIM (20 chłopców i 20 dziewcząt), dzielnie przemierzało trasę ze Sztutowa do Nowego Dworu Gdańskiego. Bieg nie był łatwy, uczniowie walczyli wytrwale, ostatecznie reprezentacja Szkoły Podstawowej zajęła V miejsce, a Gimnazjum VII.

Pozostali uczniowie wraz z nauczycielami brali udział w uroczystości na terenie byłego obozu. Rozpoczęły się one minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego tego dnia byłego więźnia obozu Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, który jeszcze w ubiegłym roku spotkał się z naszą młodzieżą. Następnie wysłuchaliśmy Apelu Poległych i przemówienia jednego z ostatnich żyjących więźniów Stutthofu – Alfonsa Miszewskiego, który mówił przede wszystkim o wartości pamięci i przesłaniu, które byli Więźniowie pozostawiają młodym ludziom – by pamiętali. Mówił: "Dziękujemy za to, że jesteście z nami. Prosimy, pamiętajcie o nas, byłych więźniach i o tym, co wydarzyło się w tym miejscu. Została nas już garstka z grupy ponad 600 byłych więźniów politycznych KL Stutthof. Chcielibyśmy, by waszej życiowej drodze zawsze przyświecało dobro. W obozie przeżycie oznaczało zwycięstwo nad przemocą".

Dla uczczenia tych, którzy zginęli, często bezimiennych, pozbawionych własnego, indywidualnego grobu złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa.

W tym roku po raz pierwszy uroczystości uświetnił występ chóru szkolnego oraz dwóch solistek – Kasi Bielińskiej i Tamary Żurawskiej. Zaprezentowano m.in. pieśń "Jest taki kraj" Jana Pietrzaka, "Modlitwę o wschodzie słońca" oraz "Biały krzyż" Czerwonych Gitar. Występ przygotowała Beata Bobryk-Barska. Wystąpiła również Nikola Polewiak (przygotowana przez Joannę Hulanicką) jako laureatka konkursu recytatorskiego o tematyce obozowej i wojennej, interpretując wiersz Wisławy Szymborskiej "Jeszcze".

Po uroczystości w Muzeum nasi uczniowie klas VI SP i I – III GIM mieli zaszczyt spotkać się z Panem Piotrem Łubieńskim oraz Tadeuszem Rydzewskim i Zbigniewem Olszewskim – byłymi więźniami Stutthofu, którzy opowiedzieli o rzeczywistości obozowej i wartościach w życiu najważniejszych. W szkole mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć także zaprzyjaźnionych więźniów Stutthofu – Marka Dunin-Wąsowicza, Felicjana Ładę, Jadwigę Meller, Janinę Keller, Alfonsa Miszewskiego, Adelajdę Krajnik, Stefana Lewandowskiego. Tak niewielu już do nas przyjeżdża…

Swoją obecnością zaszczycili nas także Pomorska Kurator Oświaty – Pani Elżbieta Wasilenko, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku – Mirosław Golon i Dyrektorzy Muzeum Stutthof w Sztutowie – Piotr Tarnowski oraz Piotr Piechnik.

Odwiedzili nas uczniowie szkół noszących imię związane ze Stutthofem – z Rozłazina, Garczegorza, Redkowic i Niestępowa.

W piątek, 10 maja przedstawiciele nauczycieli uczestniczyli w konferencji "Szkoła w muzeum, muzeum w szkole. Dobre praktyki współczesnej edukacji". Dyrektor szkoły Sylwia Owsińska wystąpiła z referatem "Siła Patrona..., czyli co Muzeum daje naszej szkole". Podzieliła się doświadczeniami w pracy z Patronem, opartej na biografiach świadków historii z nauczycielami i muzealnikami.

Zakończeniem naszych szkolnych obchodów "Dnia Pamięci" był jeszcze konkurs wiedzy o szkole i obozie Stutthof, który został przeprowadzony w poniedziałek – 13 maja.

Cześć pamięci tych, którzy zginęli i odeszli od nas – byłych Więźniów Stutthofu!!!

Sylwia Owsińska, dyrektor Zespołu Szkół w Sztutowie

Galeria zdjęć