Obchody 68. rocznicy wyzwolenia KL Stutthof

W dniu 9 maja 2013 r. na terenie Muzeum Stutthof miała miejsce uroczystość w 68. rocznicę wyzwolenia KL Stutthof. Prócz byłych więźniów wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentu, władz państwowych i urzędów centralnych, samorządu, korpusu dyplomatycznego, sił zbrojnych, policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, służb leśnych.

Ponadto obecna była liczna reprezentacja młodzieży szkolnej i akademickiej, nauczyciele oraz harcerze. Oprawę uroczystości i ceremoniał wojskowy zapewniła Kompania oraz Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

Wśród przybyłych znaleźli się między innymi Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak, Szef Oddziału Wychowawczego w Dowództwie Marynarki Wojennej kmdr Ryszard Sawicki, Senator RP Leszek Czarnobaj, Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku Elżbieta Wasilenko, Dowódca ORP "Błyskawica" kmdr Jerzy Łubkowski.

Przed rozpoczęciem głównej uroczystości miał miejsce honorowy start XVIII. Żuławskiego Biegu Pamięci Narodowej, którego dokonała Jadwiga Sawicka, była więźniarka KL Stutthof.

Zebranych powitał dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski, który przed swoim wystąpieniem zwrócił się do zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego w dniu uroczystości prof. Krzysztofa Dunin-Wąsowicza. W ten sposób zgromadzeni symbolicznie oddali cześć wszystkim zmarłym więźniom obozu. Następnie dyrektor przekazał głos Alfonsowi Miszewskiemu, byłemu więźniowi KL Stutthof i członkowi Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie, który wygłosił przesłanie do zebranych. W dalszej kolejności własny wiersz recytowała była więźniarka obozu Stutthof Adelajda Krajnik. Program artystyczny zaprezentowały laureatki V. Powiatowego Konkursu Recytatorskiego o tematyce wojennej, obozowej i patriotycznej oraz chór Zespołu Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie pod kierownictwem Beaty Bobryk-Barskiej.

Jak co roku został odczytany Apel Poległych, oddano salwę honorową, złożono wieńce i wiązanki oraz zapalono znicze pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa.

Na koniec dyrektor Muzeum Stutthof, dziękując wszystkim za liczne uczestnictwo w uroczystości, zaapelował by dzień 9 maja ustanowić Pomorskim Dniem Pamięci Narodowej.

Galeria zdjęć