Konferencja edukacyjna w Oświęcimiu

W dniach 12-14 kwietnia 2013 r. w Oświęcimiu odbyła się II ogólnopolska konferencja pt. "Auschwitz i Holocaust – edukacja w szkole i w miejscu pamięci". Konferencję zorganizowali Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Konferencja była okazją do spotkania się ponad 80 specjalistów z całej Polski zajmujących się teorią i praktyką edukacji w miejscach pamięci. Na spotkaniu wygłoszono prawie 40 wystąpień oraz przeprowadzono 5 dyskusji panelowych.

Z ramienia Muzeum Stutthof w Sztutowie w obradach aktywny udział wzięli: dyrektor Piotr Tarnowski (uczestnik panelu "Pedagogika miejsc pamięci – teoria a praktyka") oraz kierownik Działu Oświatowego Marcin Owsiński (referat "Muzeum w szkole i szkoła w muzeum. Filozofia działalności edukacyjnej Muzeum Stutthof, czyli ile jest teorii w praktyce?").

(mo)

Galeria zdjęć