Konferencja w Centrum Edukacji Nauczycieli

9 kwietnia 2013 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyła się wojewódzka konferencja "Historia i społeczeństwo – przedmioty uzupełniające w szkołach ponadgimnazjalnych. Planowanie i realizacja zajęć". Spotkanie poświęcono analizie teorii i realizacji nowej podstawy programowej. Głównym organizatorem konferencji był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

W programie bloku "Dzieje najnowsze w przedmiocie Historia i społeczeństwo jako płaszczyzna dialogu edukacyjnego między szkołą a muzeum w miejscach pamięci narodowej. Teoria i praktyka", prowadzonego przez kierownika Działu Oświatowego Muzeum Stutthof Marcina Owsińskiego, zaprezentowano następujące wystąpienia:

Marcin Owsiński, "Jak uczyć o sprawach trudnych i historii najnowszej? Doświadczenia Muzeum Stutthof ze współpracy ze szkołami. Czym jest 'Pomorska Teka Edukacyjna'?";

Anna Krajnowska (CEN Gdańsk), "Metodyka i praktyka nauczania historii najnowszej we współczesnej szkole. Metodyka pracy z 'Pomorską teką Edukacyjną'";

Ewa Malinowska (LO w Malborku), "Ja i moi uczniowie w muzeum, czy to się opłaca…";

Łukasz Kępski (ZS nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim), "Projekt 'Mapa Pamięci' i uczniowie szkół technicznych w miejscu pamięci";

Wirginia Węglińska (Muzeum Stutthof), "Jak uczymy pamiętać – Zajęcia warsztatowe w Muzeum Stutthof, tematy, materiały i cele".

Na konferencji w zbilansowany i różnorodny sposób pokazano teorię i praktykę współczesnej edukacji opartej na wykorzystaniu miejsc pamięci narodowej oraz nowoczesnych formach zajęć. Ideą całości było również pokazanie otwartości i form współpracy współczesnego muzeum ze środowiskiem szkolnym. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali ponadto egzemplarze "Pomorskiej Teki Edukacyjnej" oraz "Ofertę edukacyjną Muzeum Stutthof".

(mo)

Galeria zdjęć