Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Muzealników Polskich

26 lutego 2013 r. w Muzeum Stutthof odbyło się otwarte posiedzenie Zarządu Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z działalnością Oddziału, także w kontekście przyszłej współpracy z Muzeum Stutthof.

Naukowo-zawodowe Stowarzyszenie Muzealników Polskich jest największą i najdłużej działającą organizacją tego typu w Polsce. Głównym celem, jaki stawia sobie Stowarzyszenie, jest kultywowanie tradycji muzealnictwa oraz rozwój placówek muzealniczych w Polsce. Stowarzyszanie inicjuje działania upowszechniające wiedzę o polskich muzeach, realizuje projekty sprzyjające rozwojowi instytucji muzealniczych oraz organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe polskich muzealników. Pomorski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich jest jednym z 11 oddziałów działających w całej Polsce.

W trakcie spotkania w Muzeum Stutthof rozmawiano na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia, przedyskutowano także pierwsze pomysły i sugestie związane z intensyfikacją działań podejmowanych przez Stowarzyszenie na Pomorzu.

(pch)

Galeria zdjęć