Konferencja i warsztaty metodyczne w Gdyni

6 lutego 2013 r. w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni odbyła się kolejna konferencja z cyklu "Być Polakiem na Pomorzu. Historie zwykłych ludzi", której towarzyszyła promocja "Pomorskiej Teki Edukacyjnej". Organizatorami spotkania byli: Muzeum Stutthof w Sztutowie, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz I ALO w Gdyni.

Na konferencji zaprezentowane zostały teoretyczne i metodyczne formy pracy edukacyjnej z zakresu pamięci i historii najnowszej. Spotkanie otworzył Leszek Ciesielski, dyrektor I ALO. Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof, opowiedział o założeniach projektu "Pomorskiej Teki Edukacyjnej" oraz o obszarach oddziaływania współczesnego miejsca pamięci. Podstawy teoretyczne i metodyczne – dotyczące wykorzystania pakietu we współczesnej edukacji – przedstawiła Anna Krajnowska, nauczyciel i konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Anna Krajnowska poprowadziła również warsztat oparty na scenariuszu lekcji na temat losów Maksymiliana Kneblewskiego z Chełmna nad Wisłą.

Konferencję zakończyło wystąpienie Anity Rzeszowskiej, nauczycielki języka polskiego z I ALO w Gdyni, która opowiedziała o pracy swoich uczniów w Muzeum Stutthof w październiku ub.r. Szczególne miejsce w działaniach, podejmowanych przez szkołę, odgrywa od kilku miesięcy "Pomorska Teka Edukacyjna", co niezmiernie cieszy nasz zespół redakcyjny.

Podczas spotkania przedstawiono także oferty edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Stutthof. Prezentacji dokonali Izabela Brzezińska z gdańskiego oddziału IPN oraz Marcin Owsiński z Muzeum Stutthof.

W spotkaniu w Gdyni wzięło udział ok. 30 osób. Każdy z uczestników otrzymał egzemplarz "Pomorskiej Teki Edukacyjnej" oraz pakiet materiałów informacyjnych i edukacyjnych IPN. Jak napisał jeden z uczestników w ankiecie ewaluacyjnej: Było ciekawie, a przede wszystkim nie tak sztywno jak na konferencjach, w których wcześniej uczestniczyłem. Jako zespół zrobiliście kawał dobrej roboty. Dziękujemy za pyszny poczęstunek. Będę miło wspominać to spotkanie. – Dziękujemy za miłe słowa.

Już teraz zapraszamy na kolejne spotkania z "Pomorską Teką Edukacyjną". Najbliższe spotkanie odbędzie się 16 lutego w Bydgoszczy.

Galeria zdjęć

(mo)