Konferencja i warsztaty metodyczne w Malborku

29 stycznia 2013 roku w malborskiej Szkole Podstawowej Nr 8 odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Być Polakiem na Pomorzu. Historie zwykłych ludzi” połączona z promocją Pomorskiej Teki Edukacyjnej. Organizatorami spotkania byli: Muzeum Stutthof w Sztutowie, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz Szkoła Podstawowa Nr 8 w Malborku.

Na konferencji zaprezentowane zostały teoretyczne i metodyczne formy pracy edukacyjnej z zakresu pamięci i historii najnowszej. Spotkanie prowadził dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski. Koncepcję projektu Pomorskiej Teki Edukacyjnej zaprezentował Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof. Podstawy teoretyczne i metodyczne wykorzystania pakietu we współczesnej edukacji przedstawiła Anna Krajnowska, nauczyciel i konsultant Centrum Edukacji nauczycieli w Gdańsku. Ta sama prelegentka przeprowadziła również w trakcie konferencji warsztat oparty na scenariuszu lekcji na temat Maksymiliana Kneblewskiego z Chełmna nad Wisłą. Ciekawym i cennym uzupełnieniem prezentacji było wystąpienie Ewy Malinowskiej, nauczycielki z Malborka i kierownika Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, która stosuje od kilku miesięcy Pomorską Tekę Edukacyjną w swojej codziennej pracy edukacyjnej. Spotkanie zakończyły prezentacje oferty edukacyjnej IPN i Muzeum Stutthof dokonane przez Izabelę Brzezińską (IPN) i M. Owsińskiego (MST).

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarze Pomorskiej Teki Edukacyjnej oraz pakiet materiałów informacyjnych i edukacyjnych IPN.

W bardzo miłym i udanym spotkaniu w Malborku wzięło udział około 30 osób z Malborka i powiatu malborskiego. Już teraz zapraszamy na kolejne spotkania z Pomorska Teką Edukacyjną, już za tydzień w Gdyni, a za dwa tygodnie w Bydgoszczy.

Galeria zdjęć

/mo/