Uroczystość w Niestępowie

W dniu 28 stycznia 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie odbyła się uroczystość pierwszej rocznicy nadania szkole imienia Patrona. W spotkaniu wzięła udział delegacja Muzeum Stutthof z zastępcą dyrektora Piotrem Piechnikiem na czele.

Szkoła w Niestępowie jest najmłodszą stażem szkołą posiadającą patrona związanego z obozem Stutthof. Rok bardzo energicznej i misyjnej pracy edukacyjnej i wychowawczej podsumowano w prezentacji rocznicowej. W jej trakcie zaprezentowano działania takie jak: wspólne spotkania z innymi szkołami patronackimi, spotkania ze świadkami historii, konkursy plastyczne, recytatorskie i wiedzy, udział w uroczystościach.

W krótkim czasie jednego roku w szkole w Niestępowie działo się naprawdę wiele dobrych rzeczy. Dyrekcji, nauczycielom, uczniom oraz ich rodzicom gratulujemy zaangażowania i bardzo świadomej i ciekawej pracy edukacyjnej, deklarujemy również dalszą współpracę i pomoc ze strony Muzeum Stutthof.

Galeria zdjęć

/mo/