Obchody rocznicy rozpoczęcia Marszu Śmierci

W dniu 25 stycznia 2013 roku miały miejsce obchody kolejnej rocznicy Marszu Śmierci. Ich najważniejszym elementem była msza święta odprawiona w Katedrze Oliwskiej w intencji ofiar KL Stutthof. Mszę sprawował ks. Senior Arcybiskup Tadeusz Gocłowski. W homilii podkreślił on znaczenie tradycji kultywowania kolejnych rocznicy tragicznego marszu więźniów KL Stutthof, który był wielkim przeżyciem dla jego uczestników, ale też i jest do dziś nauką dla młodego pokolenia...
Nauką o znaczeniu wiary, nadziei i miłości, nauką o dawaniu świadectwa prawdzie i o ludzkich odruchach.

We mszy świętej wzięły udział liczne poczty sztandarowe i reprezentacje szkół związanych z losem więźniów KL Stutthof oraz wielu innych gości.

Tradycyjnym i mniej formalnym uzupełnieniem uroczystości było spotkanie opłatkowe byłych więźniów z młodzieżą, które odbyło się w gościnnych i bardzo historycznych salach starego refektarza w Oliwie. Wzięło w nim udział 150 osób.

Organizatorem spotkania i uroczystości było Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Galeria zdjęć

/mo/