Uroczystości w Cedrach Wielkich

W dniu 25 stycznia 2013 roku w Cedrach Wielkich zorganizowane zostały uroczystości związane z 68. rocznicą ewakuacji więźniów obozu Stutthof.
Głównym elementem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowego obelisku w centrum miejscowości poświęconego więźniom kolumn ewakuacyjnych KL Stutthof przechodzącym przez miejscowość w dniach 25/26 stycznia 1945 roku.
Zabudowania miejscowości Cedry Wielkie były dla wielu więźniów pierwszym przestankiem i noclegiem w trakcie marszu. Tutaj też zginęła pierwsza grupa osłabionych więźniów. Po odsłonięciu pomnika zebrani udali się pochodem do Sali Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu gdzie odsłonięta została przygotowana przez Muzeum Stutthof wystawa „Świadkowie mówią. Obóz Stutthof w relacjach byłych więźniów”. Okolicznościowe wystąpienie na temat Marszu śmierci wygłosiła p. Elżbieta Grot, kustosz, kierownik Oddziału Naukowego Muzeum Stutthof w Sopocie oraz były więzień KL Stutthof p. Stefan Lewandowski.

W uroczystościach udział wzięli: Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Starosta Gdański Cezary Bieniasz-Krzywiec, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich PUW - Bernard Matea, Dyrektor Muzeum Stutthof - Piotr Tarnowski wraz z delegacją pracowników Muzeum, więzień Obozu Stutthof - Stefan Lewandowski, radni i sołtysi gminy oraz inni goście. Marszałka Województwa Pomorskiego reprezentował Członek Zarządu Województwa Pomorskiego - Ryszard Świlski oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego - Jan Kleinszmidt. W uroczystości udział wzięły także poczty sztandarowe ze szkół z terenu gminy Cedry Wielkie oraz strażacy z gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

http://www.cedry-wielkie.pl/index.php?option=com_content&task=blogsectio...

Zapoczątkowana współpraca społeczności i władz gminy Cedry Wielkie z Muzeum Stutthof będzie kontynuowana. W ramach obchodów rocznicy Marszu Śmierci w najbliższym czasie planuje się ponadto cykl zajęć edukacyjnych, prezentację filmu dokumentalnego oraz spotkanie z byłym więźniem obozu.

Galeria zdjęć

/mo/