Zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

5 stycznia 2013 r. na Wydziale Nauk Historycznych odbył się wojewódzki finał Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego. Poza dużą grupą uczniów, piszących prace konkursowe, w finale wzięło udział kilkudziesięciu nauczycieli przygotowujących wychowanków do startu w olimpiadzie.

Częścią przeznaczoną specjalnie dla nauczycieli był wykład "Edukacja w miejscach pamięci, czyli miejsca pamięci w szkole". Zajęcia poprowadził Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof. W trakcie wykładu zaprezentowane zostały współczesne cele i metody pracy edukacyjnej prowadzonej przez polskie muzea-miejsca pamięci na terenach byłych niemieckich obozów koncentracyjnych oraz obserwowana w ostatnich kilkunastu latach stopniowa i świadoma ich ewolucja w kierunku dostosowania przekazu do percepcji młodego pokolenia. Podczas wykładu zaprezentowano także projekt "Pomorskiej Teki Edukacyjnej". Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarz tego wydawnictwa.

Zainicjowana wykładem Marcina Owsińskiego współpraca Muzeum Stutthof z Zakładem Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie UMK w Toruniu będzie kontynuowana.

(mo)