Majątek


Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady(1939-1945).
82-110 Sztutowo
ul.Muzealna 6
REGON: NIP:578-103-60-00
email: sekretariat@stutthof.org

Majątek Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady(1939-1945).

Majątek muzeum (stan brutto na 31.12.2018)

Majątek muzeum (stan brutto na 31.12.2017)

Majątek muzeum (stan brutto na 31.12.2016)

Majątek muzeum (stan brutto na 31.12.2015)

Majątek muzeum (stan brutto na 31.12.2014)

Majątek muzeum (stan brutto na 31.12.2013)

Majątek muzeum (stan brutto na 31.12.2012)

Majątek muzeum (stan brutto na 31.12.2011)

Majątek trwały (stan brutto na 31.12.2010 r.)

1. Środki trwałe 3.770,227,21 zł.
2. Wartości niematerialne i prawne 21.021,34zł.
3. Zbiory biblioteczne 17.147,30 zł.
4. Eksponaty muzealne 728.323,00 zł.
5. Środki trwałe w budowie 88.438,15 zł.
Razem 4.625.157,00 zł.

Umorzenie (stan na 31.12.2010 r.)
1. Środki trwałe 1.706.372,86 zł.
2. Wartości niematerialne i prawne 15.879,51 zł.
3. Zbiory biblioteczne 17.147,30 zł.
Razem 1.739.399,67 zł.