Biuletyn Informacji Publicznej


Muzeum Stutthof w Sztutowie.
Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945).

82-110 Sztutowo
ul. Muzealna 6
REGON: 000276110
NIP: 578-103-60-00
wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem: RIK 27/92
email: sekretariat@stutthof.org

  • Statut
  • Regulamin organizacyjny (regulamin organizacyjny)
  • Raporty z działalności
  • Majątek
  • Zamówienia publiczne
  • Dyrekcja
  • Zarządzenia
  • Oferty pracy
  • Dane teleadresowe
  • Ochrona danych osobowych